Træhegn

Tjæreimprægnerede hegn.
- Pæle
- Halvskårne tjæreimp
- Rundfræsede fyrretræspæle uden fase og spids.