Når du handler hos Hjoernely.dk, registrere vi følgende personlige oplysninger:


• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere vare til dig.


Personoplysningerne registreres hos Hjoernely.dk og opbevares i fem år, i.h.t. til bogføringsloven. Der kan være tilfælde hvor vi opbevare dine date længere, hvis vi finder dette nødvendigt for at kunne tilbyde en optimal service.


Dataansvarlige hos Hjoernely.dk er direktør: Sandie Bregnager Kjær


Oplysninger afgivet til Hjoernely.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Som registreret hos Hjoernely.dk kan du altid gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Hjoernely.dk via e-mail Post@hjoernely.dk