Når du handler på www.hjoernely.dk har du som forbruger selvfølgelig 24 måneders reklamationsret fra den dag varen er leveret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd samt at evt. garantimærker er ubrudte.

Der skal reklameres inden rimelig tid efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der i reklamationsret perioden reklameres inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Konstateres skade på den modtagne forsendelse skal dette anmeldes til den fragtansvarlige ved ordremodtagelsen og inden emballagen brydes.
Konstateres fejl og mangler på det fremsendte kontaktes hjoernely.dk straks.
Reklamation skal være oplyst senest 3 dage efter modtagelse af varen.


Vi anbefaler du kontakter os inden returnering, da vi kan fremsende returpakkelabel således du ikke skal lave udlæg for returfragt.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse. Du finder vores adresse på www.hjoernely.dk under ”hjoernely.dk”. Kopi af købedokumentation (faktura) skal altid medsendes. Hvis købet ikke kan dokumenteres, afregnes reparationen efter gældende takster. Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Vi vil meget gerne at du skriver en E-mail til os forud for returneringen da det letter vores behandling og minimerer tiden for reklamationen. Her kan vi endvidere hjælpe med til at sikre at det er en fejl ved produktet, og ikke fejl ved betjening. Men det er ikke et krav.

Bemærk – vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller andet.

Såfremt en vare indsendes til garantireparation, hvor der ikke kan konstateres nogen fejl, vil sådant blive debiteret med et undersøgelsesgebyr.

Erhvervskunder
For erhvervskunder (business to business) gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.